LARC Information

THURSDAY, SEPTEMBER 18 - NO LARC SIMULCAST

FRIDAY, SEPTEMBER 19  from PALERMO:
 
Laurel Park Race 10                       Palermo Race 10               6:00 pm
Laurel Park Race 11                       Palermo Race 11               6:30 pm
Laurel Park Race 12                       Palermo Race 12               7:00 pm
Laurel Park Race 13                       Palermo Race 13               7:30 pm
 

SATURDAY, SEPTEMBER 20 from HIPODROMO CHILE:
             
Laurel Park Race 11                     Hipodromo Chile Race 12               6:18 pm
Laurel Park Race 12                     Hipodromo Chile Race 13               6:45 pm
Laurel Park Race 13                     Hipodromo Chile Race 14               7:13 pm
Laurel Park Race 14                     Hipodromo Chile Race 15               7:40 pm
             
NO LARC SIMULCASTS for SEPTEMBER 21    
             
MONDAY, SEPTEMBER 22 from PALERMO:  
             
Laurel Park Race  1                        Palermo Race  1               1:30 pm  
Laurel Park Race  2                        Palermo Race  2               2:00 pm  
Laurel Park Race  3                        Palermo Race  3               2:30 pm  
Laurel Park Race  4                        Palermo Race  4                3:00 pm  
Laurel Park Race  5                        Palermo Race  5               3:30 pm  
Laurel Park Race  6                        Palermo Race  6               4:00 pm  
Laurel Park Race  7                        Palermo Race  7               4:30 pm  
Laurel Park Race  8                        Palermo Race  8               5:00 pm  
Laurel Park Race  9                        Palermo Race  9               5:30 pm  
Laurel Park Race 10                       Palermo Race 10               6:00 pm  
Laurel Park Race 11                       Palermo Race 11               6:30 pm  
Laurel Park Race 12                       Palermo Race 12               7:00 pm  
Laurel Park Race 13                       Palermo Race 13               7:30 pm